Umowa na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie podpisana
Po wymianie dachu w 2020 r. przyszedł czas na remont wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Zakres robót będzie obejmował główną salę świetlicy, łazienki, wymianę stolarki drzwiowej oraz częściowo roboty elektryczne i sanitarne. Wykonawcą zadania jest firma PPHU Marcin Włodarczyk z Przykony. Wartość zakontraktowanych robót zgodnie z ofertą przetargową to: 190.47,76 zł. Planowany termin wykonania zadania: czerwiec 2024 r.
Realizacja zadania dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 60 %, które otrzymaliśmy dzięki członkostwu i współpracy Gminy Koło z Lokalną Grupą Działania „Wielkopolska Wschodnia”.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com