UWAGA! Informacja o funkcjonowaniu Wydziału Geodezji
W związku ze wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 oraz ogłoszonymi obostrzeniami, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informujemy, że od poniedziałku osoby chcące załatwić sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przyjmowane będą pojedynczo w punkcie obsługi zlokalizowanym przy wejściu do budynku od strony bocznej Urzędu – wejście boczne od ul. Wojciechowskiego.
Wszelkie informacje dot. załatwianych spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru można uzyskać pod nr tel.:
*Wydawanie wypisów, zaświadczeń (63) 26-17-847, (63) 26-17-885
*Mapy informacyjne, wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopie mapy ewidencyjnej (63) 26-17-866, (63) 26-17-854
*Składanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z dokumentami do weryfikacji (63) 26-17-884
*Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (63) 26-17-845
*Weryfikacja operatów technicznych (63) 26-17-853
*Zgłaszanie prac geodezyjnych (63) 26-17-853
e-mail: gk@starostwokolskie.pl
Opłaty geodezyjne należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
07 1090 1203 0000 0001 0967 1712
źródło:Starostwo Powiatowe W Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com