W piątek 15 lipca w siedzibie klubu MKS Olimpia Koło odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.
Wybrano nowy zarząd klubu na czele którego stanął Sebastian Kalinowski.
Zanim przystąpiono do wyboru nowych władz klubu na kolejną kadencję 2022-2025 i zebrania zgodnie ze statutem klubu powołano Przewodniczącego Walnego Zebrania w osobie Mariusza Hanefelda oraz protokolanta Damiana Fogiel.
W dalszej części zebrania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z lat 2019-2022, po czym również swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Ulatowski (przewodniczący), Eugeniusz Jaworski i Włodzimierz Sobolewski.
Ustępującemu Zarządowi klubu jednogłośnie udzielono absolutorium, który reprezentowali:
Jarosław Wojciechowski – prezes
Jacek Czaplewski – wiceprezes
Dariusz Bejm – wiceprezes
Damian Fogiel – sekretarz
Marcin Arciszewski – skarbnik
Paweł Andrzejczak – członek
Marcin Kazimierski – członek
Warto koniecznie wspomnieć że ustępujący prezes Jarosław Wojciechowski przez ostatnie 15 lat w Zarządzie klubu MKS Olimpia Koło pełnił różne funkcje społeczne, od członka czy viceprezesa po przez ostatnie 6 lat prezesa Zarządu.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata!!!!!
W dalszej części walnego zebrania wybrano nowy zarząd klubu MKS Olimpia Koło na kadencję 2022-2025:
Sebastian Kalinowski – prezes
Grzegorz Frątczak – I wiceprezes
Marcin Kazimierski – II wiceprezes
Sebastian Szczesiak – sekretarz
Zbigniew Kazimierczak – skarbnik
Artur Rosiak – członek
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Adam Kozajda – przewodniczący
Dariusz Szymański
Jan Iwulski
Z całego serca bardzo serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi za społeczną pracę na poczet klubu MKS Olimpii Koło, często nawet kosztem rodziny, ponieważ przy tak dużym klubie sportowym było i jest bardzo dużo pracy.
Nowemu Zarządowi składamy GRATULACJE, życzymy owocnej współpracy na wielu płaszczyznach oraz samym sukcesów sportowych jak i organizacyjnych.
źródło:MSK Olimpia Koło