W miesiącu grudniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 46 kolizje. W wypadkach drogowych cztery osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych 2018 2019 2020
W bieżącym miesiącu 2 6 4
Od początku roku 33 42 47
Liczba kolizji drogowych 2018 2019 2020
W bieżącym miesiącu 53 34 46
Od początku roku 512 391 406
Ilość osób rannych 2018 2019 2020
W bieżącym miesiącu 1 5 4
Od początku roku 32 40 44
Ilość osób zabitych 2018 2019 2020
W bieżącym miesiącu 1 2 0
Od początku roku 3 8 5

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu bieżącego roku to:

1. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13 zdarzeń;

2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6 zdarzeń;

3. Nieprawidłowe wymijanie – 4 zdarzenia;

4. Zwierzęta na drodze – 4 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia;

6. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu grudniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 15 zdarzeń drogowych w tym: 4 na autostradzie A2, 3 na drodze K92, 4 zdarzenia na drodze W270 oraz po 2 zdarzenia na drodze W263 i W473. W mieście Kole 6 zdarzeń odnotowano na ul. Toruńskiej oraz 2 zdarzenia na ul. Kolejowej.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:KPP w Kole