W dniu wczorajszym w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole, odbyło się uroczyste podpisanie umów na  dofinansowanie budowy dróg.  Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski podpisał umowę na dofinansowanie dokończenia budowy dwóch dróg w naszym mieście (ul. L. Staffa i W. Szymborskiej). Miasto Koło otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych 1 045 701,48 złotych. Oprócz Koła, dofinansowanie otrzymały jeszcze cztery gminy z terenu powiatu kolskiego i Powiat Kolski.

Z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych miasto Koło otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 045 701,48 zł na budowę ulicy L. Staffa (814.756,60 zł) oraz na budowę ulicy W. Szymborskiej (230.944,88 zł). Kolski włodarz, w asyście parlamentarzystów, wraz z innymi samorządowcami wspartymi dofinansowaniem, podpisał stosowną umowę. Drugi podpis na dokumencie złożyła reprezentująca wojewodę wielkopolskiego wicewojewoda Aneta Niestrawska. Oprócz Koła, dofinansowanie otrzymały jeszcze cztery gminy z terenu powiatu kolskiego i sam powiat kolski.

– Liczyłem na powodzenie tych inwestycji! Realizacja powyższych zadań pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa i estetyki znacznej części miasta, podniesie komfort życia mieszkańców. Program rządowy Fundusz Dróg Samorządowych to znaczne wsparcie dla samorządów w kwestii budowy dróg – przyznał kolski burmistrz dr Krzysztof Witkowski.

Podczas uroczystego spotkania podpisano łącznie 8 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w tym 6 z samorządami lokalnymi, a 2 z samorządem powiatowym. Wartość dofinansowania wynosi 10 mln 363 tys. zł. Wsparcie dla Koła pozwoli na realizację potrzebnych, oczekiwanych społecznie inwestycji.

 

 

opis:UM w Kole/kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:YouTube/Kolskiefakty.pl

Leave a comment