Światowy Dzień Krwiodawstwa
Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa i laureata Nagrody Nobla za odkrycie grup krwi. Święto pojawiło się w kalendarzu w 2004 roku z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, wspartej przez dwie inne wiodące organizacje: Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.
Federacja określa honorowe krwiodawstwo jako system regularnego, dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia służb medycznych w życiodajną krew i jej składniki.
Ustanowienie Światowego Dnia Krwiodawcy ma być coroczną okazją do podkreślania znaczenia honorowego krwiodawstwa dla ludzkości i współczesnej medycyny.
Kolskim Działaczom Czerwonokrzyskim, Organizatorom akcji poboru krwi w naszym mieście oraz wspaniałym Darczyńcom Krwinek i Ratownikom Życia za wierność szczytnej idei dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się cennym darem życia z innymi – dziękujemy.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com