Teraz już dosłownie… ruszyła przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło
Przypominamy, że zadanie szacowane jest na kwotę 56.721.726,00 brutto. Przebudowy i modernizacji dokonuje wyłoniony w drodze konkursu WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest z dotacji celowej (zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie 29.135.726,00 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.423.375,00 zł. Brakujące środki wyasygnowała spółka.
Poza budową kolskiej geotermii, jest to najdroższa inwestycja w mieście. Finał przebudowy i modernizacji planowany jest na koniec 2022 roku.
Koło się rozwija…
źródło:UM w Kole