Podpisanie umowy na wykonanie projektu rewitalizacji Parku 600- lecia w Kole.
W dniu dzisiejszym tj. 09 września 2022 r. podpisana została Umowa z wyłonionym wykonawcą „KERRiA” PIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kole na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie ”Rewitalizacja Parku 600- lecia w Kole”.
Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 148.707,00 zł brutto.
Wielobranżowy projekt obejmuje funkcje o charakterze rekreacyjno-sportowym i wypoczynkowym. Opracowane zostaną m.in. projekty ciągów komunikacyjnych (alejek), odwodnienia , zieleni, oświetlenia parkowego, monitoringu wizyjnego, inwentaryzacja istniejących drzew i krzewów, elementy małej architektury.
źródło:UM w Kole