Rusza przebudowa Oddziału Wewnętrznego w kolskim szpitalu za 55 mln zł.
Dziś Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim oraz Dyrektorem SP ZOZ w Kole Grzegorzem Gibaszkiem podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Spółka Jawna z Kutna Adamem Stanisławem Handzelewiczem na roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów Ppoż.
Wartość umowy jaką podpisał Powiat Kolski to 5.472.270,00 zł, a zadanie jest finansowane w części w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Inwestycja w zakresie przebudowy oddziału wewnętrznego w ramach etapu I w kolskim szpitalu ma w szczególności zapewnić spełnienie wymogów wynikających ze standardów europejskich, krajowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz podnieść jakość świadczonych usług. Przebudowa oddziału wewnętrznego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala przewiduje w ramach realizacji etapu I wykonanie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej w tym wentylacji oraz instalacji gazów medycznych. Przewiduje się zmianę układu sal chorych oraz uzupełnienie o indywidualne łazienki w salach chorych, nowe usytuowanie pokoi lekarzy, pielęgniarek i pokoju zabiegowego oraz innych pomieszczeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału przyczyni się do usprawnienia pracy personelu.
W ramach realizacji inwestycji powstaną nowe sale dla chorych, w tym izolatka oraz pomieszczenia dla personelu dostosowane do wysokich standardów opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz udzielania ich na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji planuje się poprawę bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji oraz dostosowania klatek do wymogów p.poż. Realizacja robót będzie trwała 8 miesięcy od dziś.
źródło:Powiat Kolski