Szanowni Mieszkańcy powiatu kolskiego, miło jest nam poinformować, że udostępniamy dla Państwa możliwość internetowej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole.

Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Kole informuje, iż od dnia 6 czerwca 2022r. ulegają zmianie zasady obsługi i umawiania Petentów w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów. Od tego dnia uruchomiony zostanie system kolejkowy – biletomat oraz możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty przez Internet, a tym samym przestanie obowiązywać telefoniczna rezerwacja terminów.

 

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w Starostwie Powiatowym w Kole w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego będzie można załatwiać  korzystając z poniższych możliwości:

  1. Po przyjściu do Wydziału należy wybrać na biletomacie (biletomat znajduje się na głównym holu na parterze) właściwy zakres spraw (np. rejestracja pojazdu, zgłoszenie nabycia pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego) i odebrać wydrukowany bilet. Po wygenerowaniu biletu z numerem należy odczekać na głosowe wezwanie do odpowiedniego stanowiska obsługi (na korytarzu na parterze). Liczbę osób oczekujących wraz z podziałem na stanowiska obsługi można również obserwować na ekranie znajdującym się na 1 piętrze na ekranie znajdującym się przy wejściu na salę rejestracyjną (brak głosowego wezwania) – UWAGA: obowiązuje zasada 1 bilet – 1 sprawa.

     

  2. Rezerwacji wizyt w Urzędzie można również dokonać korzystając z internetowego systemu kolejkowego dostępnego pod adresem www.rezerwacja.starostwokolskie.pl postępując zgodnie z zasadami określonymi w zamieszczonym niżej Regulaminie – UWAGA: maksymalna ilość rezerwacji na 1 adres IP na dzień to: 1

 

Regulamin internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w Kole pod linkiem:

https://starostwokolskie.pl/strona/26/rezerwacja-wizyty-w-urzdzie

źródło:Starostwo Powiatowew Kole