Wykrycie substancji alergennej – dwutlenku siarki w trzech partiach produktu pn. „Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g”, którego etykieta nie zawiera informacji o obecności tej substancji

Zagrożenie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności pobrała próbki z 3 partii rodzynek, w których stwierdzono obecność dwutlenku siarki (na poziomie 13,3 mg/kg, 14,6 mg/kg i 17,5 mg/kg), którego obecności nie zadeklarowano w składzie produktu. Na etykiecie produktu zawarto informację „bez dodatku substancji konserwujących”. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Numer partii: Data minimalnej trwałości: Wyprodukowano dla: Wyprodukowano przez:
Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g 1) 945.0/88315B 04.2021 Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Atlanta Poland S.A., ul. Załogowa, 17, 80-557 Gdańsk
2) 903.0/87851B
3) 10J.2006.71 Bakalland S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z zaangażowanymi podmiotami w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie.

Atlanta Poland S.A. zwróciła się do Jeronimo Martins Polska S.A. o zablokowanie sprzedaży partii 945.0/88315B i 903.0/87851B do czasu otrzymania dodatkowych wyników badań.

Bakalland S.A. otrzymała urzędowy zakaz wprowadzania do obrotu partii 10J.2006.71.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.

źródło:GIS 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com