Otwarty nabór do V edycji Akademii Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. V edycja programu będzie realizowana od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

 • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dowiedz się jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata.

W części szkoleniowej projektu jest możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

Ile możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego w postaci opłaty przedsiębiorstwa może wynieść:

 • ok. 11 600 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 15 000 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 3 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 18 400 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 4 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 16 700 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 20 100 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok.  23 500 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 50 200 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
 • ok. 58 700 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • ok. 5 500 zł* dla mikroprzedsiębiorcy korzystającego z 50 godz. doradztwa
 • ok. 11 400 zł* dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw korzystających ze 120 godz. doradztwa

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA: Wkład prywatny w postaci opłaty może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników AMI w ramach części szkoleniowej projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie szkoleń i doradztwa: Wartość projektu w okresie realizacji 2018-2023 wynosi (6 edycji AMI) – 17 472 142,40 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/ami 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości