Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej do 20.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Obowiązujący formularz wniosku na dotacje jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od 06.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 16.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 238.

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole