W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole odbyło się spotkanie dyrektorów, psychologów i pedagogów kolskich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich.
Celem spotkania było przekazanie ufundowanych przez Ośrodek specjalistycznych materiałów edukacyjnych dla pedagogów, psychologów, wychowawców oraz dzieci, korzystających ze świetlicy szkolnej.
Ośrodek zakupił materiały w ramach współpracy, realizowanych zajęć profilaktycznych i działań informacyjno-edukacyjnych wynikających z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Wiemy, że wsparcie placówek oświatowych w specjalistyczne materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarach profilaktyki i wsparcia zdrowia psychicznego naszych dzieci, przełoży się na ich wyższy komfort funkcjonowania w codziennej rzeczywistości.
Dziękujmy przybyłym dyrektorom, psychologom, pedagogom i pracownikom miejskich placówek oświatowych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Ośrodka.
W spotkaniu wzięli udział:
Z-ca Burmistrza Miasta Koła Pan Lech Brzeziński,
Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich Panie: Dorota Peda Graczyk, Izabela Adamek
Dyrektorzy Szkół Podstawowych: Pani Grażyna Trocińska, Pan Jarosław Janowski
Psycholodzy Panie: Marta Górczewska, Joanna Szkudelska
Pedagodzy Panie: Halina Musiałek, Katarzyna Perkowska, Pan Arkadiusz Ignaczak
oraz pracownicy oświatowi Pani Anna Zaremba i zespół Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.
Foto:MOPiPR w Kole/Halina Musiałek
źródło:MOPiPR w Kole/Halina Musiałek