W związku z okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje o możliwych formach wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
W sytuacjach wymagających interwencji ze strony pracowników służb społecznych należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, tel. (63) 277-70-11. Ośrodek czynny jest w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
Całodobowej, doraźnej pomocy w formie schronienia udziela Noclegownia w Kole, ul. Sosnowa 1, tel. 507 072 338.
Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą również korzystać z gorącego posiłku w Stołówce MOPS w Kole, ul. Dąbska 40. Osoby zainteresowane tą forma pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi – tel. 63 277 70 17, 63 277 70 18.
źródło: UM w Kole