Do Koła dotarła pierwsza pula żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole oraz Bank Żywności w Koninie. Sam transport zabezpieczyła 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej a rozładunek wykonany został przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole. W najbliższych dniach żywność trafi do potrzebujących.
Jednocześnie przypominamy, że nadal można ubiegać się o zakwalifikowanie do programu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy MOPS w Kole, tel. 63 2777011. Dziękujemy naszym partnerom. Sprawna akcja jest dowodem, że razem możemy więcej.
Źródło: MOPS