9 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dobrowie miała miejsce szczególna uroczystość- podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły Panu Mirosławowi Hermanowi, który z dniem 1 września przekazał stanowisko Pani Anecie Piorun. W obecności wójta gminy Kościelec Pana Dariusza Ostrowskiego, księdza proboszcza Artura Nowaka, zaproszonych gości, nauczycieli emerytów, sympatyków szkoły, grona pedagogicznego- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie wyrazili swoją wdzięczność za serce, zaangażowanie przygotowując uroczystą akademię.
Wspomnieniom, życzeniom i dowodom sympatii nie było końca. Uroczystość uświetniły panie ze Stowarzyszenia „Dom” w Dobrowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrowianki”, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrowie oraz emerytowany dyrektor szkoły Pani Maria Wiśniewska.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com