Klub Radnych „Porozumienie dla Koła” za podwyższeniem diet radnych
W dniu 24 Listopada na XLII Sesji Rady Miejskiej Koła została przegłosowana uchwała nr XLII/463/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych,którą przegłosował Klub Radnych „Porozumienie dla Koła” w skład którego wchodzą: 
Przewodniczący Mariusz Hanefeld ,Ewa Baryła,Sławomir Brzeg,Mariusz Budny,,Marek Kaftan,Adrian Król,Sebastian Kuty,Wanda Obiała,Urszula Pękacz,Michał Piasecki.
Jak widać porozumienie aktywnie działa. Pomimo tego, że w wielu sprawach mają zupełnie odmienne poglądy co skutkuje niemożnośćią wypracowania jednolitego, wspólnego stanowiska to mimo wszystko w tej sprawie zagłosowali za podwyższeniem diet.W głosowaniu nie uczestniczył Pan Mariusz Budny,reszta członków klubu była za przyjęciem uchwały.Dlaczego radni przegłosowli uchwałę bez konsultacji czy dyskusji? Chodziło zapewne o uniknięcie niewygodnych pytań i tłumaczenia się przed wyborcami.  Podniesienie sobie maksymalnie diet w sytuacji, kiedy pensje „zwykłych” mieszkańców rosną bardzo wolno (a w przypadku wielu mieszkańców wcale).Trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla dużej podwyżki diet radnych. Co ważne, dieta to nie jest wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z przepisami, ma ona stanowić ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu.Oczywiście, nie można uogólniać tej kwetii. Są radni, którzy do swojej pracy przykładają się  – czytają dokumenty, mają elementarną wiedzę w sprawach, nad którymi głosują. Są aktywni, zadają pytania i składają interpelacje w sprawach ważnych dla naszego miasta. Wśród Radnych są także radni ,którzy nie mają własnego zdania w żadnej sprawie, a nawet jeśli mają, to rzadko kiedy dzielą się nim z opinią publiczną. 
Zatem  – Czy radni powinni być za czy przeciw przyjęciu tej uchwały? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Państwu. 
Informujemy także, że Pan Tomasz Sobolewski – Przewodniczący Rady Miejskiej Koła w listopadzie br. zrezygnował z członkostwa w Klubie Radnych „Porozumienie dla Koła” i jest radnym niezrzeszonym, co potwierdził w dniu dzisiejszym w rozmowie z Kolskimi faktami.
Uchwała oraz szczegółowe wyniki głosowania dostepne są na: https://bip.kolo.pl/
autor:Kolskiefakty.pl
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Kolskiefakty.pl