Wszyscy z głębokim żalem, smutkiem i bólem serca przyjęliśmy wiadomość  o nagłym odejściu na wieczny spoczynek naszego kolegi st. ogn. Adama Olczyka – funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Dnia 23 czerwca 2021 roku odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa podczas której zmarłego funkcjonariusza pożegnała rodzina, przyjaciele, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz druhowie ochotnicy. Na uroczystość pogrzebową przybyli także: zastępca wielopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robert Natunewicz, starosta kolski i jednocześnie prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Robert Kropidłowski, delegacje strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

St. ogn. Adam Olczyk rozpoczął służbę w KP PSP w Kole dnia 22.09.2006 r. na stanowisku stażysty. W trakcie prawie 15-letniej służby zajmował stanowiska: ratownik kierowca, starszy ratownik kierowca, starszy operator sprzętu. W 2006 r. ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowych, następnie w 2009 r.  szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów PSP  w Poznaniu. W 2020 r. otrzymał awans na wyższy stopień służbowy starszego ogniomistrza.

Łącząc się w żałobie składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

Cześć Jego pamięci!

źródło:KP PSP w Kole