Ulica W. Szymborskiej już otwarta!
Dzisiaj miało miejsce uroczyste otwarcie ulicy Szymborskiej, na której samorząd miejski zrealizował zadanie pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”. Wartość inwestycji wyniosła brutto 322.852,01 zł, a pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 161.426,00 zł.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Wicewojewoda Wlkp. Aneta Niestrawska, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, w imieniu Europosłanki Andżeliki Możdżanowskiej asystent Krystian Majewski oraz wykonawca, właściciel firmy MK Stella Konrad Marek.
– To krótki, ale ważny odcinek drogi, gdyż łączy dwie drogi powiatowe – 3 Maja i Słowackiego. Znacząco usprawni komunikację w naszym mieście, ułatwi dotarcie na Osiedle Płaszczyzna oraz na targowisko miejskie. Program FDS aktywnie wspiera samorządy, niedługo będziemy oddawać kolejną ulicę zrealizowaną przy dofinansowaniu z FDS –Staffa, która ułatwi wyjazd z osiedla. Dodam, że czekamy na dofinansowanie jeszcze dwóch kolejnych ulic w mieście – powiedział Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, dziękując wojewodzie oraz posłowi za przychylność i wsparcie, dzięki którym udało się zrealizować to ważne zadanie z zaangażowaniem środków zewnętrznych. Wicewojewoda Aneta Niestrawska w imieniu Wojewody Michała Zielińskiego gratulowała udanej inwestycji. – Miasto Koło nam pięknieje, mieszkańcy oczekiwali tej drogi – powiedział Poseł Leszek Galemba podkreślając znaczenie dobrej współpracy rządu i samorządu.
źródło:UM w Kole