Już w przyszłym tygodniu  rozpocznie się nowy rok szkolny, w  związku z którym nasuwa się szereg pytań, pojawia wiele wątpliwości zarówno ze strony Dyrektorów, Rodziców i Nauczycieli.  Jak  ten rok szkolny  będzie wyglądał  i czego możemy się spodziewać? Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego 1 września?  W jaki sposób zostanie zachowane bezpieczeństwo w klasie? Czy planuje się prowadzenie jednocześnie lekcji tradycyjnych i zdalnych?  W jaki sposób odbywać się będą zajęcia wychowania fizycznego? Jak będzie wyglądało funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej?

Na te i wiele innych pytań związanych z funkcjonowanie kolskich szkół  i przedszkoli,  odpowiedzi  udzielił  Zastępca Burmistrza pan Lech Brzeziński.

autor:Kolskiefakty.pl

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment