Urząd Miejski w Kole przypomina, że od 18 marca 2023 r. do 16 kwietnia br. można zgłaszać projekty do Kolskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok za pośrednictwem platformy https://kolo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Trwa III edycja Kolskiego Budżetu Obywatelskiego, w której mieszkańcy Koła mają możliwość zgłaszania oraz wyboru projektów, które będą realizowane w roku 2024. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju miasta.
Poprzez platformę KBO: kolo.konsultacjejst.pl można zgłaszać projekty, których koszt realizacji nie przekroczy 100.000 zł, gdyż taka kwota zostanie zabezpieczona w budżecie na inicjatywy obywatelskie.
Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu budżetu obywatelskiego? Ponieważ budżet obywatelski powstał po to, aby mieszkańcy mogli sami wybrać zadanie lub zadania realizowane ze środków publicznych.