Dajemy przedmiotom drugie życie
Korzystając z możliwości tworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski postanowił realizować działania związane z prowadzeniem dla mieszkańców Punktu „drugiego życia” produktów. Punkt napraw rozpoczął już działalność – jest zlokalizowany na terenie PSZOK-u w Kole przy ul. Zakładowej 25. Można do niego dostarczać meble, zabawki, sprzęt sportowy oraz narzędzia (oprócz elektronarzędzi i sprzętu elektrycznego). Oddawane przedmioty muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. Ich nieodpłatne przyjęcie i odbiór odbywa się we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 17.00 oraz drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 13.00. Każdy przedmiot, po drobnej naprawie, będzie mógł znaleźć nowego użytkownika, a informacja o jego dostępności znajdzie się na miejskiej stronie www.kolo.pl w zakładce ŚRODOWISKO. Jeśli przez 3 miesiące przedmioty nie znajdą zainteresowania, zostaną zaliczone do odpadów i przekazane do PSZOK-u. Korzyścią wynikającą z utworzenia Punktu jest obniżenie ilości wytwarzanych odpadów i, co się z tym wiąże, kosztów ich zagospodarowania. Zachęcamy mieszkańców do oddawania niepotrzebnych przedmiotów, z których inni mogą jeszcze skorzystać.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com