W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się wręczenie odznaczeń trzem regionalistom z terenu powiatu kolskiego. Pan Adam Maliński regionalista, historyk złożył podziękowania na ręce Wicestarosty Kolskiego Sylwestra Chęcińskiego za objęcie przez Powiat Kolski patronatem 159. Rocznicy Powstania Wielkopolskigo. To właśnie dzięki zaangażowaniu pana Adama Malińskiego przy ogromnym wsparciu ze strony pana Mariana Winieckiego prezesa Wielkopolskigo Klubu Bałtyckiego, którzy reprezentowali Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskigo z Poznania, panowie: Kazimierz Niedźwiecki z Korzecznika i Janusz Jaworski otrzymali odznaczenia od Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju.
Pan Marian Winiecki wręczył:
Panu Kazimierzowi Niedźwieckiemu z Korzecznika legitymację i Srebrny Medal za Zasługi dl Ligi Obrony Karaju,
Panu Januszowi Jaworskiemu z Przedcza legitymację i Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Karaju,
Panu Adamowi Malińskiemu pochodzącemu z Kłodawy legitymację i Złoty Krzyż dla Klubów Żołnierzy Rezerwy.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole