Dwóm kolskim dyrektorom akty powierzenia stanowisk oraz pięciu nauczycielom z  kolskich szkół podstawowych nr 1,2 4 i przedszkola nr 1 akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył dziś burmistrz Krzysztof Witkowski. Miła uroczystość z udziałem wiceburmistrza Lecha Brzezińskiego i zaproszonych gości miała miejsce w sali sesyjnej ratusza.
 
W wyniku przeprowadzonych konkursów na stanowisko dyrektora, powierzenia otrzymali: p. Agnieszka Szymańska (PM nr 1) oraz p. Tomasz Poniecki (SP nr 4), którzy będą pełnili swoje obowiązki przez okres 5 lat szkolnych.

Druga część uroczystości dotyczyła wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Po wzmożonej pracy w czasie zdobywania awansu w placówkach, które ich zatrudniają, nauczyciele zdali pomyślnie egzamin potwierdzający ich wysokie kwalifikacje i od września br. rozpoczną pracę w swoich szkołach jako mianowani. Przez ten czas realizowali swoje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jednocześnie pogłębiając wiedzę i umiejętności zawodowe, doskonaląc warsztat pracy, wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne.

Wręczając akty powierzenia i nadania, burmistrz gratulował dyrektorom i nauczycielom, życząc dobrych efektów i sukcesów w pracy oraz samych zadowolonych ze szkoły uczniów.

źródło:UM w Kole

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com