Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o planowanych dyżurach telefonicznych:
Dyżury telefoniczne odbędą się w godzinach od 9:00 do 10:00.
Prosimy, aby osoby zainteresowane dzwoniły pod numer telefonu: telefon 63 272 21 107 wew.400
1. 12 maja – Temat dyżuru: „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy”
2. 19 maja – Temat dyżuru: „Tarcza 9.0 – jakie wsparcie można uzyskać z ZUS”
3. 26 maja – Temat dyżuru: „500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”
Naszego eksperta można zapytać o:
– warunki przyznawania,
– organy właściwe do przyznawania i wypłaty świadczenia,
– na jaki okres jest ustalane prawo do świadczeń.
4. 9 czerwca –Temat dyżuru: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – jak zmienić sposób wypłaty świadczenia”.
foto:Kolskiefakty.pl
źródło: ZUS