Po niespełna 8 miesiącach wytężonej pracy firmy budowlanej Vester z Kutna, dziś w samo południe w kolskim szpitalu odbyło się uroczyste oddanie inwestycji pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska, Poseł na Sejm RP Pan Witold Czarnecki, Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski, Dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska oraz Ordynator oddziału chirurgii Pan Andrzej Kręgiel wraz z Oddziałową chirurgii Panią Grażyną Szymczak. W wydarzeniu wzięli również udział Wicestarosta Kolski Pan Sylwester Chęciński, Sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Pan Marek Świątek, Prezes KHBC Pan Grzegorz Fiałkowski, Przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ Pani Hanna Kaftan, Radni Powiatu Kolskiego: Pan Ryszard Kasiorek, Pan Waldemar Banasiak, Pan Henryk Tomczak, Pan Lech Spliter, Pan Zbigniew Szarecki, oraz Prezes firmy Vester Pan Adam Handzelewicz wraz z Dyrektorem ds. budownictwa Panem Przemysławem Olejnikiem i kierownikiem budowy Panem Romanem Romanowskim. Po uroczystych przemowach Kapelan szpitala Ojciec Kryspin dokonał poświęcenia oddziału chirurgii.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole