Złote Gody w Ratuszu!
50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowali państwo Dorota i Czesław Oleszkiewiczowie oraz Halina i Kazimierz Kokocińscy. Jubilaci uroczyście, w sali sesyjnej kolskiego ratusza, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Otrzymali także legitymacje, kwiaty i szczere gratulacje z okazji tak pięknej rocznicy. Włodarz z serca pogratulował Jubilatom wytrwałości i poszanowania najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
źródło:UM w Kole