Nabór wniosków na bon na zasiedlenie 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że
od 28.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
będą przyjmowane
wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Osoby, które będa objęte aktywizacją w ramach powyższej formy powinni należeć do jednej z grup docelowych:

  1. bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi;
  2. bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych;
  3. bezrobotni powracający z zagranicy;
  4. bezrobotni zamieszkujący na wsi;
  5. bezrobotni zwolnieni z pracy w związku z COVID-19.
Formularz wniosku wydaje Doradca klienta. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy skladać w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 106.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 248.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment