Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. (najbliższy poniedziałek) w punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego koordynowanych przez Starostwo Powiatowe w Kole wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klienta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 63/ 26 17 823 od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:00.

Zapisy telefoniczne ruszają od 29 maja br.

Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń urzędników oraz przestrzeganie obowiązujących nakazów sanitarnych, tj. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku urzędu.

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PUNKTY:

? w Kole w budynku Starostwa Powiatowego w Kole pok. 108, ul. Sienkiewicza 21/23
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 12.00 – 16.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 12.00 – 16.00
Piątek: 10.00 – 14.00

? w Kłodawie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1
Wtorek: 10.00-14.00
Środa: 11.00-15.00
Piątek: 10.00-14.00

? w Babiaku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15
Poniedziałek: 10.00-14.00
Czwartek: 10.00-14.00

? w Dąbiu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu, ul. 3-go Maja 4
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 10.00 – 14.00
Czwartek: 10.00 – 14.00

? w Grzegorzewie w budynku Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Środa: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, poszerza krąg beneficjentów uprawnionych do pomocy w ramach systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotąd z możliwości korzystania z nieopłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności. Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Od dnia 16 maja przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W powiecie kolskim osoby samozatrudnione pomoc prawną uzyskają w punktach koordynowanych przez starostwo, które od najbliższego poniedziałku wznawiają bezpośrednią obsługę

interesanta.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com