50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowało pięć par małżeńskich. Jubilaci uroczyście, w sali ślubów, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Otrzymali także legitymacje, kwiaty i szczere gratulacje z okazji tak pięknej rocznicy. Złote Gody w opinii kolskiego włodarza są ważnym wydarzeniem, a Jubilatom należą się słowa uznania i szacunek za dotrzymanie przed laty złożonej przysięgi.
Radość z okazji świętowania 50. rocznicy ślubu (oraz jeszcze znamienitszych, nawet 66.) była udziałem Państwa: Jadwigi i Mariana Palpuchowskich, Elżbiety i Ireneusza Olczyków, Jadwigi i Stefana Kowalskich, Mirosławy i Jana Majewskich oraz Jadwigi i Jana Michalaków, którzy przed półwieczem powiedzieli sobie „tak” i słowa dotrzymali… Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski wręczył dostojnym Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, legitymacje, kwiaty i z serca pogratulował wytrwałości i poszanowania najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
Uroczystości przebiegły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
źródło:UM w Kole