50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowali Państwo Barbara i Kazimierz Erberowie. Jubilaci uroczyście, w sali reprezentacyjnej ratusza, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Otrzymali także legitymacje, kwiaty i szczere gratulacje z okazji tak pięknej rocznicy. Złote Gody w opinii kolskiego włodarza są ważnym wydarzeniem, a Jubilatom należą się słowa uznania i szacunek za dotrzymanie przed laty złożonej przysięgi.

źródło:UM w Kole

Leave a comment