Zgodnie z corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kolskim ratuszu, wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele odebrali nagrody burmistrza miasta Koła.
Uroczyście, w sali sesyjnej ratusza zgromadzili się dyrektorzy oraz nauczyciele z kolskich placówek oświatowych. Zastępca Lech Brzeziński w imieniu burmistrza miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego wręczył nagrody czternastu nauczycielom: Sylwia Czyżniak (PM Nr 1), Ilona Szczesiak (PM Nr 3), Ewa Kujawka (PM Nr 5), Eliza Graczyk-Zając (PM Nr 6), Renata Jokiel (SP Nr 1), Małgorzata Janowska (SP Nr 1), Marcin Cechowski (SP Nr 2), Kinga Drzewiecka (SP Nr 3), Anna Cicha (SP Nr 3), Patrycja Kubsik (SP Nr 3), Magdalena Roszak (SP Nr 3), Elżbieta Łuczak (SP Nr 4), Andżelina Witkowska (SP Nr 5), Andrzej Sikorski (SP Nr 5). Są one wyrazem podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.
Zastępca gratulował wyróżnionym, podziękował za wytężoną pracę i życzył dalszych sukcesów. W uroczystości udział wzięli także Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Pan Andrzej Sikorski oraz Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Joanna Adamczyk.
Dzisiejsze nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, wpajanie tradycji oraz o ciągłe poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich, skutecznych sposobów „dotarcia” do uczniów.