Radny Rady Miejskiej pyta o nieobecność radnej na komisji, a podpisanej na liście obecności.

Jednym z ostatnich punktów na XXVI sesji Rady Miejskiej były Wolne głosy i wnioski .W tym punkcie zwyczajowo przewodniczący rady odczytuje pisma jakie wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.

Wszystkich chyba zszokowało pismo jakie wystosował do przewodniczącego rady, radny Marek Kaftan.

Jako członek Komisji Prawa i Porządku Publicznego prosił on przewodniczącego rady                           o wyjaśnienie kwestii podpisu radnej Haliny Musiałek na liście obecności z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 r. Jak twierdzi radny Marek Kaftan, radna Halina Musiałek, była nieobecna na posiedzeniu komisji, a listę obecności z jej podpisem przyniósł na posiedzenie przewodniczący komisji Grzegorz Gibaszek, który podpisał protokół z komisji, który stwierdza, że obecni byli wszyscy członkowie komisji. Należy dodać, że za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na komisji radny ma potrącane 15% diety, a w tym przypadku radna pobrała całość diety, będąc-jak twierdzi radny Kaftan- w czasie obrad komisji na Powiatowej Gali Mistrzów, czego ponoć dowodzą nagrania i zdjęcia z tej imprezy.

Sprawa na pewno będzie badana. Wiadomo, że po wyjaśnieniach Pani radnej materiały zostaną skierowane, przez Przewodniczącego Rady, do Pana Burmistrza, jako reprezentującego potencjalnego pokrzywdzonego-Gminę Miejską Koło. Burmistrz Krzysztof Witkowski nie chciał komentować całej sprawy stwierdzając tylko, że nie jest on właściwym organem do wyjaśnienia tego typu informacji.

źródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com