Decyzją Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego, Gmina Miejska Koło użyczyła Stowarzyszeniu „W Koło Pomagam”, reprezentowanemu przez Jarosława Jóźwiaka, dwa pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Dąbskiej 40 o łącznej powierzchni przeszło 27 m. kw. Kolski włodarz i reprezentant „W Koło Pomagam” podpisali Umowę użyczenia na okres 3 lat.
Dokładnie 11 października przypadnie 5-lecie działalności sformalizowanego stowarzyszenia, choć społecznicy kilka lat wcześniej rozpoczynali akcje pomocowe. Jedną z pierwszych było przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących. „W Koło Pomagam” właśnie zakończyło kolejną akcję „Podziel się włosem” i cały czas zbiera nakrętki na rzecz potrzebujących, głównie osób niepełnosprawnych.
Trzon stowarzyszenia tworzy 7 przyjaciół, aktywnych i zaangażowanych, którzy przy każdej kolejnej akcji mogą liczyć na wsparcie i pomoc innych, życzliwych osób. O własny lokal zabiegali od dawna. – Wcześniej spotykaliśmy się w różnych lokalach lub w domach, dlatego zależało nam, by mieć swoje stałe miejsce jako stowarzyszanie i organizować spotkania, szkolenia, podejmować rozmaite inicjatywy angażujące społeczność lokalną, także dzieci i młodzież – powiedział Jarosław Jóźwiak. – Posiadanie biura bardzo nam pomoże, usprawni działalność, jeśli stan epidemii pozwoli nam na realizację zamierzeń, chcemy inspirować społeczność do wspólnych działań i bliżej współpracować z MOPiPR-em.
– Chyba spotkaliśmy się pośrodku. Stowarzyszenie poszukiwało lokalu, a Urząd chciał wesprzeć tak szlachetną działalność na rzecz środowiska lokalnego, cieszę się, że zaproponowane warunki odpowiadają organizacji i pomogą jej jeszcze prężniej działać – powiedział kolski włodarz.
Pomieszczenia wymagają drobnych prac remontowych, a stowarzyszenie chętnie przyjmie pomoc w tym zakresie…
źródło:UM w Kole