Zapraszamy na wieczór wspomnień i spektakl muzyczny z 2019 roku pt. „Głos Koła 1918-19” w wykonaniu muzyków, wokalistów i aktorów z kolskiego społecznego ruchu teatralnego.

Głos Koła cz.1    Głos Koła cz.2   Głos Koła cz.3

Podkreślajmy naszą tożsamość narodową i nie zapominajmy o ważnych rocznicach.

„Majowe święta przed nami” 1, 2 i 3 maja, to dni trwale zapisane w historii Polski. Warto przypomnieć sobie, jaka jest ich geneza. 
3 maja –   to święto „Konstytucji 3 Maja” uchwalonej przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Polski dokument był pierwszym w Europie i drugim na świecie (po Konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja.To wydarzenie uznawane jest za najważniejsze w historii państwa Polskiego. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.
W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie wolno było świętować podczas rozbiorów, zdelegalizowali je także hitlerowcy i sowieci.  Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r., święto Konstytucji 3 Maja jest systematycznie i bardzo uroczyście obchodzone przez Polaków.
1 Maja –  rodowód święta sięga XIX wieku i było naznaczone krwią i cierpieniem wielu osób. Ustanowione zostało w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniu pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. W Polsce święto kojarzone z poprzednim ustrojem stało się dniem wolnym od pracy w 1950 r. W czasach PRL-u było uroczyście obchodzone, a udział w pochodach był obowiązkowy. 
2 maja –  Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone 20. 11. 2004 r. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy 
o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu 
w Berlinie. Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określają odpowiednie przepisy prawne. 
Nie zapominajmy zatem o wywieszeniu biało-czerwonej flagi.

źródło:MDK w Kole