Kolejny, już 16. numer periodyku „Rocznik Kolski” ukazał się na lokalnym rynku wydawniczym. Jego promocja dokonała się dzisiaj w sali sesyjnej ratusza. Publikacja będąca dziełem lokalnych instytucji kultury oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, wspartych wiedzą i pracą naukowców, historyków, regionalistów, badaczy amatorów i pasjonatów, jest do nabycia w m.in. w książnicy i muzeum. Spotkanie było również okazją do promocji innego ważnego wydawnictwa – książki „Powstanie Styczniowe 1863 r. na ziemi kolskiej” z artykułami panów: Mariusza Kaszyńskiego, Konrada Kołodziejskiego, Tomasza Nuszkiewicza i Dariusza Racinowskiego, wspomnieniami o bitwach pod Cieplinami i Brdowem oraz informacjami o pomnikach upamiętniających powstańców.
Przypomnijmy, że autorzy „Rocznika…” pracują społecznie a periodyk finansują sponsorzy świadomi dobrodziejstw wydawnictwa. Komitetowi redakcyjnemu przewodzi dyrektor książnicy Aleksandra Kowalska. Promocja publikacji była okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w jej powstanie. Rocznik jest naszą dumą lokalną. Z założenia odnosi się do dziejów ziemi kolskiej, budując tożsamość i rozwijając świadomość wspólnych korzeni i teraźniejszości. W bieżącym numerze znajdziemy artykuły tematyczne, sylwetki, nowości regionalistyczne i kalendarium wydarzeń ubiegłego roku.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu utalentowanych uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com