Radni powiatu na XLVII Sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 22 grudnia br. jednogłośnie przyjęli nowy budżet na 2022 rok. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 105.956.271,50 zł.
Wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji przez Powiat Kolski w 2022 roku znalazły się duże inwestycje sięgające kilku mln zł, a są to:
• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
• Przebudowa  parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole.
Nowością wśród inwestycji są nowe przedsięwzięcia polegające na przebudowie ciągów pieszo-rowerowych na terenie powiatu, których znalazło się aż sześć, a są to:
• Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe w gm. Osiek Mały;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów w gm. Kościelec;
• Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie;
W 2022 roku będą także kontynuowane inwestycje rozpoczęte w tym roku, a należą do nich:
• Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P;
• Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym;
• Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I.
Do ciekawych inwestycji jakie planuje do realizacji powiat bez wątpienia należy zaliczyć „Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”, inwestycji planowanej do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj oraz inwestycję w zakresie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”.
Po raz kolejny w tej kadencji Powiat Kolski dofinansuje Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu, ponieważ w budżecie znalazło się zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” na łączną kwotę 283.042,60 zł.
W budżecie znalazły się również projekty finansowane ze środków UE w zakresie szkolnictwa jak Erasmus+ oraz kontynuacja projektu pn. „W Kole wiedzy i kompetencji”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole