Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

W podanych poniżej terminach odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na 24 września 2023 r.

Komisja okręgowa pełni dyżury w następujących terminach:

31.08.2023 r. Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. nr 8

godz. 10:00-14:00 (miejsce rejestracji)
 

04.09.2023 r. Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. nr 8

godz. 10:00-14:00  (miejsce rejestracji)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w zakładce „Wybory do Izb Rolniczych 2023” – Informacje dla kandydatów, pod adresem: http://wir.org.pl/asp/informacje-dla-kandydatow,405,,1