13 listopada, wbrew przesądom, do Pracowni Orange działającej w Miejskim Domu Kultury, szczęśliwie dotarły laptopy o łącznej wartości 11 099,15 zł

Ten dar od FUNDACJI ORANGE, to swego rodzaju nagroda, za prowadzoną działalność. Przypomnijmy, że pracownia powstała w 2015 roku. Grupa inicjatywna i Miejski Dom Kultury stanęli do rywalizacji w II. edycji projektu społecznego organizowanego przez Fundację skierowanego do miast i wsi liczących do 40 tysięcy mieszkańców. W rezultacie ze 1018 zgłoszeń, komisja wybrała 50, w tym Koło. Miejscowi Internauci spisali się na przysłowiową „piątkę”. To oni w plebiscycie online zdecydowali, że Koło znalazło się wśród 26 miejscowości wytypowanych do otwarcia Pracowni Orange. Organizator akcji wyposażył ją w meble, komputery z oprogramowaniem, drukarkę i czterdziestocalowy monitor oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Umożliwiło to prowadzenie atrakcyjnych zajęć artystycznych i kulturotwórczych. Popołudniami młodzi ludzie korzystali z komputerów. Organizowane były zajęcia edukacyjne dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sprzęt przez te kilka lat nieco się wyeksploatował, dlatego z radością przyjęto informację o ogłoszeniu przez Fundację nowego projektu pn. „Dodatkowe wyposażenie Pracowni Orange”. Zgodnie z regulaminem o wsparcie mogły zabiegać instytucje, przy których działają pracownie z I i II edycji programu. Kolski wniosek znów został oceniony pozytywnie i placówka razem z mieszkańcami może cieszyć się nowym sprzętem od dnia, który jak pokazuje życie, niesłusznie nazywany jest pechowym. 

źródło:MDK w Kole

Leave a comment