Uwaga! W Urzędzie Miejskim w Kole powstał punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Urząd Miejski w Kole uruchomił punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi programu „Czyste Powietrze” – w siedzibie przy ul. Mickiewicza 12 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 114.
Główny cel programu to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.
Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są drogą telefoniczną pod nr tel: 63 26 27 550,
mailowo : srodowisko2@kolo.pl
oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.
W punkcie można uzyskać informacje o zasadach działania Programu dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo beneficjenci programu mogą uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Wszystkie szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste…/
źródło:UM w Kole