Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór uczestników do projektu „Cyfrowa Wielkopolska” – darmowe kursy komputerowe dla Seniorów 65+, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 65+, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych.
Głównym celem projektu jest nauczenie Państwa korzystania z komputera, telefonu komórkowego, tabletu oraz internetu. Kurs ma na celu praktyczną naukę korzystania z tych urządzeń.
Kurs rozpocznie się na przełomie wrzesień/ październik 2020 roku i potrwa 3 miesiące. Udział w nim weźmie 30 uczestników.
Pierwsza część zajęć to zajęcia komputerowe, druga to animacje.
Animacje to praktyczne zajęcia, podczas których Seniorzy uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę na kursie w praktyce na tabletach. Każdy uczestnik po spełnieniu 60% frekwencji na zajęciach i animacjach otrzyma tablet na własność.
Na część animacyjną każda grupa otrzymuje 500 zł do wykorzystania na tzw. celebrację, np. wyjście do kina, warsztaty kulinarne, wyjście do muzeum, itp
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są telefonicznie w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych) – tel. 26 27 552 w godzinach 8.00 – 15.00.
Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie rozpocznie się 1 września 2020r. i potrwa do 11 września 2020r. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie danych: imię i nazwisko oraz nr telefonu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com