W sali sesyjnej Ratusza w Kole odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów, podczas którego omówiono plan pracy na drugą kadencję, obejmującą lata 2024-2028.
Spotkanie rozpoczęło się od głosów poszczególnych członków, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat funkcjonowania Rady oraz bieżących spraw istotnych dla społeczności seniorów w Kole.
W posiedzeniu wzięły udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Ilona Niemowna – Trębacka oraz Pracownik Pani Małgorzata Dymek realizująca zadania z zakresu polityki senioralnej, która przedstawiła ogólne zasady funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów w Kole oraz odpowiadała na pytania z zakresu działalności bieżącej Rady.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, omówienia dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań stojących przed Radą Seniorów w nadchodzącej kadencji.
Członkowie Rady podkreślali znaczenie współpracy i zaangażowania wszystkich seniorów w rozwój i poprawę jakości życia w mieście.
Przypomnijmy, że Rada jest organem konsultacyjno-doradczym i inicjatywnym, działającym od 2020 roku. Dysponuje przydzielonym przez Burmistrza lokalem na starówce (w budynku Straży Miejskiej).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com