W dniu dzisiejszym obchodzimy 658 rocznicę urodzin miasta Koła.

W dniu 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki na zamku w Dobczycach wystawił dokument lokacyjny miasta Koła. Zlecił on Henrykowi z Warty założenie miasta, którego tenże został pierwszym wójtem.

Oryginał dyplomu nie zachował się do naszych czasów, a jego treść znamy m. in. z
dyplomu wystawionego w kolskim zamku przez księżnę Annę sochaczewską w dniu 22 września 1477 r. Na prośbę mieszczanina kolskiego Marcina Ostrka księżna potwierdza dokument lokacyjny miasta Koła wystawiony 18 lipca 1362 r. przez Kazimierza Wielkiego.

Na zdjęciu: Dokument pergaminowy nr 3550, wystawiony przez księżną Annę (Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie).

źródło:facebook Krzysztof Witkowski

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com