UROCZYSTE WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

Koniec roku to czas, który sprzyja podsumowaniom i podziękowaniom. Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Jacek Brzęcki zorganizował spotkanie z osobami, które zostały odznaczone medalami Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów, a nie mogły uczestniczyć w tegorocznych Powiatowych Obchodach Święta Policji.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Pan Tomasz Ludwicki, Pan Waldemar Marciniak i Pan Tadeusz Florczak, którym medale wręczyli asp. szt. Tomasz Bartczak Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów powiatu kolskiego oraz Grzegorz Boła Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Wyróżnionym pogratulował również Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Jacek Brzęcki wraz ze swoim Zastępcą podinsp. Przemysławem Czarneckim. Komendant podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz Policji oraz zaznaczył jak wiele dla funkcjonowania kolskiej jednostki Policji znaczy wsparcie podmiotów pozapolicyjnych.

źródło:KPP w Kole