UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI PRZEKAZANIA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MARKI IVECO EURO CARGO JEDNOSTCE OSP PRZEDECZ
Dnia 23.10.2022 r. na placu przed Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO EURO CARGO jednostce OSP Przedecz. Wśród zaproszonych gości byli:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba;
Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska;
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robert Natunewicz;
Asystentka Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna Pani Faustyna Bolewska;
Starosta Kolski i jednocześni Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Robert Kropidłowski;
Radny Powiatowy Pan Jarosław Sobański;
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole st. bryg. Krzysztof Żurawik;
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Pan Witold Siwiński;
Radni Gminy i Miasta Przedecz na czele z przewodniczącym Rady Panem Jerzym Robaszewskim;
Ksiądz Dawid Brauer – wikariusz parafii Przedecz;
Druhny i druhowie z gminy Przedecz.
Wartość pozyskanego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO EURO CARGO wyniosła 902.820,00 zł.
400.000,00 zł pozyskano ze środków MSWiA – Zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”;
502.820,00 zł – środki własne – dofinansowanie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.
Opracowanie: ogn. Katarzyna Wojciechowska
Zdjęcia: sekc. Mateusz Płoszka