XXIV Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym Witkowo 18 luty 2023r.

Za nami XXIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – VIII  Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Rywalizacji przy stołach tenisowych towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które na stałe wpisały się w organizację tej imprezy. Zawody tenisowe i strzeleckie zorganizowano 18 lutego br. w hali sportowej OKSiR i  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim, Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie, Szkołą Podstawową Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego i Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz byli samorządowcy reprezentujący 30 gmin i 12 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 130 uczestników.

W zawodach uczestniczyli samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, poznańskiego, obornickiego, kościańskiego, kolskiego, słupeckiego, konińskiego, pilskiego, wągrowieckiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego.

Sportową rywalizację samorządowców rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Narodowego, powitania uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, posła Tadeusza Tomaszewskiego. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo Marian Gadziński. W czasie ceremonii otwarcia sportowego wydarzenia poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady WZ LZS wspólnie z zastępcą Mirosławem Durczyńskim wręczyli Złote Honorowe Medale Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS za działalność na rzecz upowszechniania  sportu i turystyki oraz rozwój bazy sportowej w środowisku wiejskim Małgorzacie Adamczak – Burmistrzowi Śmigla  i Hubertowi Gruszczyńskiemu Burmistrzowi Gminy Miłosław. Uczestnicy zawodów w Witkowie uczcili minuta ciszy pamięć byłych samorządowców:śp. Krzysztofa Szkudlarka, śp. Henryka Muchę i śp. Jerzego Przygodę.

            Po czterech godzinach rywalizacji klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów

1 miejsce: Zbigniew Rogowski – Członek Zarządu Powiatu Konińskiego

2 miejsce: Mariusz Wożniak    – Wójt Gminy Grodziec

3 miejsce: Janusz Frysiak        – zastępca Wójta Gminy Stare Miasto

Zwycięscy tej kategorii otrzymali puchary im. Jerzego Przygody b. Wójta Gminy Kobyla Góra (wieloletniego uczestnika zawodów) ufundowane przez Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, które wręczył w jego imieniu Edmund Tetlak.

KATEGORIA: radnych

1 miejsce: Jarosław Sobański       – radny powiatu kolskiego

2 miejsce: Marek Łuczak             – radny gminy Kleczew

3 miejsce: Mirosław Kaczmarek – radny powiatu kościańskiego

KATEGORIA wspólna dla pań radnych oraz wójtów i  burmistrzów:

1 miejsce: Danuta Strzelczyk      – radna gminy Śmigiel

2 miejsce: Gabriela Milska         – radna miasta Piła

3 miejsce: Urszula Furmaniak   – radna gminy Golina

 KATEGORIA: byłych samorządowców

1 miejsce: Leszek Dobrzykowski  – Niechanowo

2 miejsce: Tadeusz Śliwecki         –  Witkowo

3 miejsce: Mirosław Sawicki        – Stare Miasto

 W klasyfikacji generalnej w finałowej szóstce najlepszych gmin uplasowały się:

I miejsce     – Gmina Witkowo – Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego                    Marka Woźniaka

II miejsce    – Gmina Kórnik – Puchar Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza

III miejsce   – Gmina Rychwał – Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w                            Witkowie Piotra Jóźwika

IV miejsce   – Śmigiel – Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana                                  Gadzińskiego

V miejsce     – Gmina Golina – Puchar Przewodniczącego WZ LZS Tadeusza                                Tomaszewskiego

VI miejsce    – Gmina Łęka Opatowska – Puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych                  Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego.

W klasyfikacji końcowej powiatów najlepsze okazały się :

I miejsce      – powiat koniński – Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego                    Marka Woźniaka

II miejsce    – powiat gnieźnieński – Puchar Starosty Gnieźnieńskiego Piotra                                 Gruszczyńskiego

III miejsce   – powiat kościański – Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu                                  Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka

IV miejsce   – powiat poznański – Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo                    Mariana Gadzińskiego

V miejsce     – powiat kolski – Puchar Przewodniczącego WZ LZS Tadeusza                                Tomaszewskiego

VI miejsce    – powiat kępiński – Puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych                                 Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe medale i puchary.  Statuetkę im. Henryka Muchy dla „Super Seniora” otrzymał Roman Genstwa – Wiceprzewodniczący Rady  Gminy Kórnik, a statuetkę „Najmłodszego Uczestnika”  Jakub Zadroga – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano „Najlepszego Zawodnika Turnieju” o statuetkę im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowaną przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jarosław Sobański radny powiatu kolskiego. Statuetkę Burmistrza Witkowa dla „Najlepszej Zawodniczki” otrzymała Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel.

Przeprowadzono także kilka dodatkowych konkurencji rekreacyjnych nie zaliczanych do klasyfikacji końcowej gmin i powiatów, w których najlepsi otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcami konkurencji zostali:

Rzut lotką do tarczy

I m – Beata Bruczyńska, II m – Danuta Strzelczyk, III m – Danuta Winiarska

I m – Marek Budzik, II m – Andrzej Surdyk, III m – Łukasz Olbrych

Wyrzucanie kości

I m – Anna Paszek, II m – Beata Bruczyńska, III m – Urszula Furmaniak

I m – Mariusz Frąckowiak, II m – Stefan Żurkiewicz, III m – Mieczysław Skotnik

Rzut ringo

I m – Andrzej Surdyk, II m – Krzysztof Bykowski, III m – Dominik Skrzypczak.

Zawodom tenisowym samorządowców towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które również na stałe wpisały się
w organizację tej imprezy. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn oraz drużynowo dla poszczególnych gmin.

W klasyfikacja indywidualnej zwyciężyli:

kategoria kobiet

I miejsce:    Dominika BUCZKOWSKA  – Kórnik

II miejsce:  Anna PASZEK                       – Golina

III miejsce: Iwona KOSMALSKA           – Kórnik

kategoria mężczyzn

I miejsce:    Krzysztof CHOŁODECKI   – Witkowo

II miejsce:  Piotr MACIEJEWSKI            –  Ślesin

III miejsce: Mirosław DURCZYŃSKI    – Golina 

W klasyfikacji drużynowej gmin zawodów strzeleckich w finałowej szóstce znalazły się:

I miejsce –   puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie – Bogusława Mołodeckiego – Gmina Witkowo (Krzysztof Chołodecki, Marek Budzik, Tomasz Janas)

II miejsce – puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika –

Gmina Golina (Mirosław Durczyński, Anna Paszek, Mariusz Majewski)

III miejsce – puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego –

Gmina Kórnik (Dominika Buczkowska, Stanisław Duszczak, Andrzej Surdyk)

IV miejsce – puchar radnego powiatu gnieźnieńskiego Telesfora Gościniaka –

 Gmina Rychwał (Waldemar Urbaniak,  Zenon Świerczyński, Mirosław Oszkowiak)

V miejsce – puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusza Tomaszewskiego –Gmina Mikstat (Damian Tokarek, Dominik Skrzypczak,  Edmund Tetlak)

VI miejsce – puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego –  Gmina Rogoźno ( Paweł Wojciechowski, Sebastian Kupidur, Henryk Janus)

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
w Poznaniu, Krystyna Kubicka Sztul – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński wraz z członkami Zarządu Powiatu Danutą Winiarską, Telesforem Gościniakiem i Mariuszem Mądrowskim, Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna, Zdzisław Kujawa – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna, Marian Gadziński Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa,  Bąk Roman i Marcin Muszyński z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z grupą działaczy: Anną Stanowską, Arletą Bekas, Patrycją Nowakowską-Półrolniczak, Sandrą Andrzejczak, Piotrem Chrzanowskim, Krzysztofem Wojciechowskim, Przemysławem Mularczykiem i Franciszkiem Kosickim. Organizację zawodów wspierała dwudziestoosobowa grupa uczniów SP nr 1 w Witkowie – wolontariuszy podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy wraz ze wsparciem Stanisława Antoszczyszczyna i Krzysztofa Nowińskiego.

Organizowane od 24 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego. Przy kawie, ciastku oraz obiedzie była okazja do  do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze promocji i  rozwoju sportu oraz budowy infrastruktury sportowej.

23 osobową reprezentację powiatu gnieźnieńskiego stanowili: gmina Niechanowo: Tadeusz Tomaszewski, Danuta Winiarska Leszek Dobrzykowski, gmina Witkowo: Marian Gadziński, Marek Wiatrowski, Piotr Jóżwik, Marian Walczak, Elżbieta Grabowska, Renata Robaszkiewicz, Krzysztof Bykowski, Tomasz Janas, Eugeniusz Piniarski, Czesław Nowaczyk, Marek Budzik, Krzysztof Chołodecki, Eugeniusz Czaplicki   Marek Biadasz, Paweł Lisiak, Paweł Roszyk, Paweł Szymański, Tadeusz Śliwecki, gmina Gniezno Maria Suplicka, gmina Łubowo Mariusz Wachoń, Miasto Gniezno Stanisław Dolaciński, Mariusz Mądrowski, Katarzyna Mądrowska.

W imieniu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz naszych partnerów serdecznie dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i udział w zawodach. Osobne gratulacje składamy samorządowcom  Gminy i Miasta Witkowo za zwycięstwo w kategorii gmin oraz reprezentacji powiatu gnieźnieńskiego za zdobycie II miejsca w klasyfikacji zespołowej powiatów.
Za rok jubileuszowe XXV zawody w tenisie stołowym i X Turniej Strzelecki, na które już serdecznie zapraszamy samorządowców wszystkich szczebli z całej Wielkopolski.

 

 

Sędzia Główny  Paweł Piniarski     

Prezez   Stowarzyszenia Młodych Wielkpolan Stanisław Dolaciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com