UOKiK przejrzał condohotele. Termy Uniejów przekazywały inwestorom nieprawdziwe informacje
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów stosowało niedozwolone zapisy w umowach z inwestorami oraz przekazywało potencjalnym inwestorem nieprawdziwe informacje o zakładanym zysku – poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał wobec Term Uniejów dwie decyzję i nałożył na spółkę kary finansowe w łącznej wysokości 200 tys. 410 zł.
Urząd poinformował o prowadzonej przez UOKiK analizie informacji na stronach internetowych i w materiałach sprzedażowych ofert sprzedaży lokali w systemie condohoteli i aparthoteli oraz umowy dalszego najmu zakupionych lokali. Celem analiz było ustalenie, czy przedsiębiorcy oferujący inwestycje w condohotele i aparthotele prawidłowo informują kupujących o wszystkich aspektach i warunkach transakcji.
Sposób prezentowania zysku może być elementem strategii marketingowej, która nie uwzględnia takich czynników, jak np. sezonowość wynajmu czy koszty utrzymania, przez które rentowność może być znacznie niższa niż deklarowana – wskazał UOKiK.
Pierwsza decyzja prezesa UOKiK dotyczyła stosowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów czterech niedozwolonych zapisów w umowach z inwestorami, np. ostateczna powierzchnia lokalu mogła się różnić od zakładanej w umowie do +\- 5 proc., co nie miało wpływu na cenę lokalu. Jak poinformował UOKiK, po uprawomocnieniu się decyzji zapisy te będą bezskuteczne i należy je traktować tak, jakby w ogóle nie były zawarte w umowie.
„W drugiej decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że spółka przekazywała potencjalnym inwestorom przed zawarciem umowy nieprawdziwe informacje o zakładanym zysku, zawyżając jego wysokość, co wprowadzało odbiorców w błąd w zakresie kluczowych w procesie decyzyjnym danych” – podał Urząd.
Podkreślił, że obie decyzje nie są prawomocne.
foto: TermyUniejów.pl
źródło: Bankier.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com