Koło PZW nr 6 w Kole czuje się oszukane.

W dniu 18 grudnia 2022 r. w Harcówce w Kole odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 6 w Kole.

Zebranie Prezes Koła PZW nr 6 w Kole, pan Stefan Musiał rozpoczął od powitania wszystkich zebranych, a także uczestniczącego w spotkaniu Przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Koninie p. Jakuba Kamedułę. Po wyborze przewodniczącego i sekretarza, Prezes Koła Stefan Musiał złożył sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2022. Przez cały rok członkowie Koła PWZ nr 6 w Kole sumiennie i z poświęceniem wykonywali powierzone im obowiązki. Jednym z ważnym elementem realizacji stawianych celów jest działalność sportowo-turystyczna. Każdego roku Koło PZW nr 6 w Kole organizujemy liczne zawody. Wspólnym celami Koła była promocja i rozwój wędkarstwa sportowego oraz stworzenie Koła przyjaznego dla wędkarza. Sądząc po liczbie członków, którzy każdego roku zasilają  Koło, wyznaczony cel został osiągnięty. W roku 2022 Koło PZW nr 6 liczyło 744 członków. Szeregi Koła zasiliło 30 nowych członków.

Podczas zebrania Członkowie Koła PZW Nr 6 w Kole zostali również zapoznani ze sprawozdaniami:  Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego, sprawozdaniem Społecznej Straży Rybackiej, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który po przegłosowaniu przyjęto jednogłośnie. 

Punktem dyskusji, który wywołał oburzenie wśród zebranych było przekazanie informacji o wprowadzeniu nowych składek na rok 2023, bowiem stawki za wędkowanie na wodach konińskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego poszły mocno w górę. Uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2023 roku i przysługujących w nadchodzącym roku ulg podjął Zarząd Główny PZW. W 2022 roku podstawowa składka członkowska kosztowała 100 złotych, teraz decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego jej cena wzrosła o 50 procent. Do kół wróci 40 procent składki członkowskiej. O ile składka członkowska jest jednolita, podobnie jak wpisowe, dalsze opłaty ustalają poszczególne okręgi. W okręgach płaci się za dwa elementy: składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód. Okręg koniński PZW zastosował i zachował ulgi na wodach nizinnych dla poszczególnych grup.

Wzrosły nie tylko opłaty. Wędkarzom odebrano część ulg z których mogli do tej pory skorzystać. Odebrano przywilej zniżki emerytom, ludziom często odkładającym parę groszy by posiedzieć z wędką nad brzegiem rzeki lub jeziora.

– Proszę o zwrócenie uwagi, że zniknęła ulga wynikająca z osiągniętego wieku 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Zaś pojawiła się nowa 50% zniżka dla osób posiadających uprawnienia wynikające z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności! Podkreślić należy, że stopień niepełnosprawności musi być znaczny, udokumentowany i możliwy do stwierdzenia podczas wnoszenia opłaty – czytamy na stronie Okręgu PZW w Wałbrzychu (Koło Międzylesie). Treść dokument odczytał na zebraniu Prezes Koła Stefan Musiał.

Podczas spotkania pojawiał się również wątek przyznanych diet dla delegatów PZW. Członkowie Koła nie kryli rozczarowania decyzją przyznania diet, podkreślając, że w Statucie Polskiego Związku Wędkarskiego znajduje się zapis, który mówi, że Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków. Prezes Stefan Musiał czując się społecznikiem w pełni zaangażowanym w pracę na rzecz Koła, był za rezygnacja z diet w 2023r., jednak głos Prezesa nie był wystarczający. Prezes Koła niejednokrotnie podkreślał podczas spotkania, że nadal zamierza pracować dla dobra społeczności wędkarskiej i nie wyobraża sobie pobierać dietę z tytułu pełnionej przez niego funkcji.

Na zebraniu padło jeszcze wiele pytań nurtujących członków Koło PZW nr 6. Zapraszamy do obejrzenia relacji z zebrania sprawozdawczego Koła.

Na koniec Prezes Koła PZW nr 6 w Kole, Stefan Musiał podziękował wszystkim członkom Koła za współpracę, wsparcie oraz pomoc w realizowaniu powierzonych zadań statutowych. Złożył również życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

Skarbnik Koła Kazimierz Sobczak odczytał plan finansowy na rok 2023.

W dyskusji Dariusz Pytliński Wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Koninie poinformował zebranych o wprowadzeniu nowych składek na rok 2023 i o sprawach zarybiania. Następnie w drodze dyskusji i po przegłosowaniu /jednogłośnie/ przyjęto Uchwałę Nr 1 i Nr 2.

 

 

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl