Z ogromną satysfakcją informujemy, że dziś została podpisana umowa na wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2. Umowę w obecności Burmistrza Miasta Koła p. Krzysztofa Witkowskiego podpisał Prezes Zarządu MZEC Sp. z o. o., p. Przemysław Stasiak. Wykonawcą odwiertu jest Exalo Drilling S.A., ze strony Wykonawcy umowę podpisali Prezes Zarządu p. Marcin Gawroński oraz Członek Zarządu – Wiceprezes p. Oliwer Koszowski.

W ciągu najbliższych kilku dni nastąpi przekazanie terenu budowy i rozpoczną się prace przygotowawcze, a następnie prace wiertnicze. Drugi odwiert geotermalny będzie częścią instalacji budowanej ciepłowni geotermalnej. Zgodnie z harmonogramem prace związane z odwiertem Koło GT-2 potrwają 315 dni od chwili podpisania umowy.

źródło:MZEC w Kole